Yer Fıstığı alerjisi

Yerfıstığı allerjisi önemli bir halk sağlığı sorunudur. Amerikalılarda yapılan çalışmada toplumun %1-2’sinin yani yaklaşık 30 milyon insanın yer fıstığı allerjisi olduğu görülmüştür.
Gıda allerjilerinin yüzde 50 sine yakını 4 ana protein ailesine mensuptur. Prolamin süperfamilyası, cupin süperfamilyası, profilinler ve Bet v-1-ilişkili protein. Yer fıstığı yüzde 70 i bu aileye ait olan 12 allerjen içerir. 
Bu allerjenler mast hücrelerinden histamin, lökotrien, sitokin ve prostaglandin salgılanmasına kadar giden kaskatı tetikler.
Çocuklarda yapılan çift kör randomize bir çalışmada yer fıstığı allerjisini tetikleyen 6 gen tanımlanmıştır. Ve kanadalı araştırmacılar tarafından yeni bulunan c11orf30/EMSY isimli genin yer fıstığı allerjisi gibi egzema astım ve allerjik rinit ile ilişkili olduğu belirtilmiş olup; yeni tanı ve tedavi stratejilerini bu gen üzerinde geliştirmeyi düşünmektedirler. 
2018 yılında ise yerfıstığı allerjisi için yeni bir tanı yöntemi mast aktivasyon test keşfedilmiştir. Bu testin diğer testlere üstünlüğü yüzde 98 spesifitesi olması, yanlış pozitiflik görülmemesi ve prick testi; gibi allerjik reaksiyon, anaflaktik şok gibi istenmeyen komplikasyonlara sebebiyet vermemesidir.
2015 yılında yüksek riskli atopik bebeklerde yapılan klinik bir çalışmada erken yer fıstığı (11 aylık) tüketimi ileriki dönemlerde yer fıstığı allerjisini, geç yer fıstığı tüketen yüksek atopili bebeklere göre yüzde 86 oranında azaltmıştır.
2018 yılında izlandalı çocuklara yapılan bir kohort çalışmasında postnatal omega 3 tüketiminin besin duyarlılığını ve allerjilerini azalttığı tespit edilmiştir. 
Özellikle mikrobiyata ve gıda allerjileri ilişkili son bilimsel çalışmalar da tanı ve tedavide yol gösterici olmaktadır.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171011120406.htm 
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180503085604.htm 
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171205092140.htm 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4785306/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.13385
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1414850

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir