Quercus İnfectoria (Meşe Palamutu )

Meşe palamutu  fagaceae familyasından, 12 metreye kadar boy, 80 santimetreye kadar çap yapabilen geniş tepeli bir ağacın ürünüdür. Başlıca Türkiye, Suriye, Fars, Kıbrıs ve Yunanistan’da bulunur.

Meşe palamutu literatürde ve etnobotanik olarak analjezik, antiinflamatuvar, antiseptik, antipiretik, antistomatit, antiviral, antifungal,germisidal, hipoglisemik vb. birçok durumda kullanılabilmektedir.  Kimyasal ana bileşen olarak %50-70 oranında taninlerden gallotannik asit daha düşük oranda gallik asit ve ellajik asit içerir.

Etnobotanik olarak kullanımı geniş olan meşe palamudu ile ilgili yapılmış birçok bilimsel yayın bulunmaktadır.

Meşe palamutu kabuğu extraktından green sentez yoluyla elde edilen gümüş nanopartiküllerin özellikle kanser hücre serilerinde MCF-7 göğüs kanseri hücre kültürlerinde inhibitör etkisi görülmüştür. Başka bir kanser cell line çalışmasında özellikle serviks uteri  ve over kanseri üzerine yapılan çalışmada Caov-3 ve HeLa hücre serileri üzerine inhibitör etki görülmüştür. Antianjiogenik, antiproliferatif ve sitotoksik etkilerini vasküler endotelyal faktör metalloproteinaz üzerinden göstermektedir. Kanser dışı yapılan bilimsel çalışmalarda hayvanlarda hipolipidemik etkisi tavşanlar üzerinde kanıtlanmıştır. 5- lipooksijenaz enzimi inhibisyonu yaparak karbontetraklorürle deneysel k.c hasarı oluşturulmuş hücrelerde hepatoprotektif etkisi invitro olarak kanıtlanmıştır. Nörodejeneratif hastalıklarda asetilkolin  esteraz, bütirilkolin esteraz ve tirozinaz inhibitör etkisi deneysel ortamlarda incelenmiş olup; olumlu sonuçlar elde edilmiştir ve Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklarda umut vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir