Kenger (Gundelia Tournefortii)

Kenger (Gundelia tournefortii), papatyagiller (Asteraceae) familyasından 40-50 cm yüksekliğinde, Orta, Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesinde görülen tüylü çok yıllık, sütlü, dikenli bir otsu bitki türüdür.  Geleneksel tıbbi özellikleriyle de kullanılan kenger özellikle güneydoğu Anadolu bölgesinde yiyecek olarak da tüketilmektedir. Özellikle kökünün antioksidan özellikteki fenolik bileşikler mevcuttur. Bitki özellikle c vitamini ve redükte glutatyon açısından zengindir. Geleneksel olarak kökü karaciğer hastalıklarında, vitiligoda, diabette, göğüs ağrısı, diare ve bronşitte, yaprakları renal taşlarda kullanılır. İçerisindeki yüksek miktardaki gallik asit dışında quersetin, aesculin, klorojenik asit, skopoletin, beta sitosterol, limonen, linaol, cymene ve benzeri sekonder metaboliti ile etki gösterir.

Erkek farelerde yapılan araştırmalarda extraktının sperm motilitesini ve testesteronu arttırdığı görülmüştür. İmmunoassay çalışmada kas hücresi plazma membranına glukoz tranporter 4 taşıyıcı molekülünün expresyonunu arttırdığı görülmüş olup; yeni antidiyabetik araştırmalara umut olmuştur. Streptazosinle  pankreası tahrip edilmiş wistar ratlarında G.Tournefortii’nin sulu extraktının langerhans hücrelerinde rejenerasyonu arttırdığı göstermiştir. Glutatyon s transferaz aktivititesini inhibe ettiğinden kanser ilaçlarında direnç gelişimini önleyebileceği düşünülmektedir.

Bunların dışında özellikle kenger özütünün yoğurt yapımı sırasında antibakteriyel özelliklerinden yararlanılmıştır. Yoğurt içerisinde istenmeyen patojenlerin üremesini engellemiştir.

http://dergipark.gov.tr/ziraatuludag/issue/33163/371135

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/erzifbed/article/view/5000012001

http://zjrms.ir/browse.php?a_code=A-10-1290-1&slc_lang=en&sid=1

http://publichealthmy.org/ejournal/ojs2/index.php/ijphcs/article/viewFile/481/398

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24511731

https://www.omicsonline.org/proceedings/gundelia-tournefortii-antidiabetic-efficacy-chemical-composition-and-glut4-translocation-72322.html

https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%204(12S)266-272,%202015.pdf

https://www.ijss-sn.com/uploads/2/0/1/5/20153321/02_ijss_elham_augoa02_-_2017.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814605010459

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir