İnfantil kolikte doğal ve farmakolojik yöntemlerin karşılaştırılması

İnfantil kolik 3 aydan küçük bebeklerin yaklaşık  yüzde yirmisini etkileyen dünya genelinde yaygın ve özellikle ebeveynler için stressli bir durumdur. İnfantil kolikli bebekler genelde 3 aydan küçüktürler; haftada en az 3 kez ve günde en az 3 saat kontrol altına alınamayan ağlama atakları şeklinde polikliniklere başvururlar. Patogenezinde bebeğin immatür sinir ve sindirim sitemi, değişmiş bağırsak florası;düşük laktobasil artmış e.coli kolonizasyonu, inek sütü allerjisi ve atopi, artmış ghrelin ve motilin hormonları ana faktörler olarak yer alır. Bebeğin semptomlarını azaltmak için tarih boyunca birçok doğal yönteme başvurulmuştur. Bu doğal yöntemler arasında  bitkisel çaylar, aromaterapi ve masaj en sık kullanılanlardır. İlaç sektörünün gelişmesi ve pazar payının büyüklüğü; farmakolojik ajanlar, probiyotik damla ile saşelerin kullanımını son 40 yılda arttırmıştır.

Etnobotanik olarak bize miras kalan bitkisel yöntemlerin  infantil kolikte farmakolojik ajanlar kadar hatta onlardan daha etkili oldukları görülmüştür. Bir çalışmada Melissa officinalis L ile Matricariae chamomilla L kullanılmıştır ve simetikon adlı farmakolojik ajandan etkili olduğu belirtilmiştir. Başka bir çalışmada lavanta yağı ile masajın etkinliği incelenmiştir. Foeniculum vulgare halk arasında rezene olarak bilinen bitkinin kullanımı da bir çok çalışmada yerini almıştır.

Güvenilir ve etkili farmakolojik ajanlar olmamasından, doğal yöntemler, infantil kolik tedavisinde giderek daha önemli bir rol üstlenmiştir.

https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1824-7288-40-53

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20859207

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0032495

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-172X.2012.02015.x/full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2007.00428.x/abstract

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/05/02/peds.2017-0062?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nmo.13145/full

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir