Fibromiyalji

Fibromiyalji, iyi tanımlanmış altta yatan bir organik hastalık olmaksızın, birden fazla noktada kronik yaygın ağrı, eklem sertliği ve sistemik semptomlar (örn., Duygudurum bozuklukları, yorgunluk, bilişsel işlev bozukluğu ve uykusuzluk) ile karakterize bir sendromdur.

Fibromiyaljinin etyolojisi hala net değildir: merkezi sensitizasyon ana mekanizma olarak kabul edilse de;  genetik, immünolojik ve hormonal diğer birçok faktör rol oynayabilir. Tanı koymak genelde kesin diagnostik bir kriter bulunmadığından zordur. Tedavide patogenez multifaktoriyel olduğundan bir çok farmakolojik ajan denenmektedir ve hastalığa kür olabilecek bir tedavi protokolü yok olduğundan hastalar birçok yöntemi de denemektedir.

Bu bağlamda farmakolojik ilaçlar dışında kullanılabilecek  bir çok ajan bulunmaktadır. Örneğin; Ellajik asitin özellikle fare deneylerinde antinosiseptif etkinliği gösterilmiştir bunun dışında retrospektif bir klinik çalışmada kullanılan kurkuminin özellikle fibromyalji hastalarında ağrı patterni üzerine faydalı etkileri sunulmuştur. Adaptojenik özellikte olan bitkilerden withania somnifera  ve rhodiola roseanın fibromyalji semptomları üzerinde pozitif etkileri vardır. Ashwagandha GABAreseptörleri üzerinden etki ederek uyku kalitesini arttırdığı görülmüştür. Kronik yorgunluk sendromlu 100 kişi ile yapılan çalışmada rodiola rosea’nın kök ve rizomlarının etanolik extractı kullanılmıştır,1 hafta sonunda yapılan değerlendirmede yorgunluk semptomlarında belirgin gerileme kaydedilmiştir.

Bu haliyle fibromyaljide farmakolojik ajanların yerine kullanılabilecek bir çok molekül veya fitoterapötik ajan bulunmaktadır ve bunlarla ilgili yeni klinik araştırmalar gün be gün artmaktadır.

https://www.hindawi.com/journals/prt/2012/426130/abs/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25898222

https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=31840

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23125505

https://www.karger.com/Article/Abstract/457918

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir