Achillea wilhelmsii (Civan Perçemi)

ACHİLLEA WİLHELMSİİ(Civan Perçemi)

Achillea wilhelmsii asteraceae ailesinden 500-2200 metre rakımda İran-Turan flora bölgesinde doğal olarak yetişen çok yıllık bir bitkidir. Halk arasında civanperçemi olarak da bilinir.Etnobotanik olarak antihemoroidik, antidiyareik, hipoglisemik, hipotansif, antiasidik, dispepsi ve osteoartritte karşı kullanımı vardır.

Fitokimyasal çalışmalar flavanoid ve sesquiterpen laktonlardan zengin olduğunu ve etkisini bu sekonder metabolitler üzerinden gösterdiği belirtilmiştir. Özellikle esansiyel yağında bulunan α-thujene (6.11%), α-pinene (5.11%), sabinene (5.23%), p-cymene (7%), 1,8-cineole (6%), linalool (10%), camphor (8.43%), thymol (18.98%) ve  carvacrol (20.13%) bileşenleri ile antibakteriyel ve fungisidal etki göstermektedir. Kanser cell line larda prostat kanserine karşı etkili olduğu saptanmıştır. Esansiyel yağının asetaminofenle karaciğerde oksidatif stress yaratılan farelerde koruyucu etkisi belirtilmiştir. Fare deneylerinde hidroalkolik extraktının epilepside faydalı olabileceği görülmüştür. Sulu extraktlarının hipokolesterolemik ve hipoglisemik etkileri  in vitro çalışmalarca belirlenmiştir. Fare deneylerinde immunmodülatör etkileri doza bağımlı incelenmiş olup; bu etki hayvan deneylerinde kanıtlanmıştır. Klinik olarak yapılan çalışmada hidroalkolik extraktının kullanımı plasebo gruba göre trigliseridi düşürdüğü; hem sistolik hem de diastolik kan basınçlarında belirgin iyileşme sağladığı belirtilmiştir ve 6 aylık kullanım sonucunda HDL kolesterol seviyelerinde belirgin bir artış görülmüştür.

Bu mucizevi bitkinin hamilellik ve emzirme döneminde kullanımı ile yeterli çalışma olmadığından kullanılmamalıdır. Yan etkileri arasında alerjik reaksiyonlar ve kanama zamanını uzattığı belirtilmiştir. Bundan dolayı operasyondan 2 hafta öncesine kadar tüketilmemesi önerilir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4075713/

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2014.953949

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569905617321656

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/13880209.2014.913298

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110784/

http://www.mdpi.com/1420-3049/21/4/404

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/5416

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10941601

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir