Astragalus Membraneceus ( Geven)

Astragalus Membranaceus, Leguminosae ailesine ait, yıllık veya çok yıllık olarak yetişebilen yarı çalı, çalı formuyla kurak bölgelerde yetişen; çin tıbbında sıkça kullanılan telomer tedavisiyle de gündemde olan son zamanların popüler bitkisidir. Anti-inflamatuar, immünostimulan, antioksidatif, anti-kanser, antidiyabetik, kardiyoprotektif, hepatoprotektif ve antiviral aktiviteye sahiptir.  Astragalus membranaceus, Çin materia medica’dan gelen önemli “Qi tonifying” veya adaptojenik bitkilerden biridir. Geleneksel olarak; nefrit, lösemi, siroz, hipertansiyon, diabet ve uterus kanserleri dahil bir çok kanser türünde de kullanılmış olup özellikle kanser ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Özellikle angelica sinensis isimli tıbbi bitki ile kullanıldığında düşük olan biyoyararlanımının arttığı görülmüştür. Bu kombinasyon çin tıbbında Dang-gui buxue tang olarak bilinir. Özellikle steroidal saponinlerden zengin olup bu saponinler astragalozid adıyla 1’den 7’ye kadar numaralandırılır. Standartizasyon astragalozid 4 üzerinden yapılır.

Randomize kontrollü postmenapozal hipertansiyonlu kadınlarda yapılan çalışmalarda 12 aylık tedaviden sonra sol ventrikül diyastıolik disfonksiyonunu düzelttiği gözlemlenmiştir.PI3K/AKT/mTOR sinyalizasyon yolağı üzerinden göğüs kanseri hücrelerinde proliferasyonu inhibe etmiştir. Kanser hastalarında sisplatinin yol açtığı anokresiyada diğer tıbbi bitkilerle birlikte kullanıldığında faydalı görülmüştür. İçerdiği sponinlerden dolayı gastrik kanserli hücrelerde BGC-823 apoptozisini  indükleyip; invazyon yeteneğini azaltmıştır. Kanser hücresi serisi araştırmalarında özafagus ve hepatosellüler kanserlerde de faydalı etkileri bildirilmiştir. Kalp yetmezlikli hastalarda yapılan klinik çalışmalarda doz bağımlı olarak kardiyak fonksiyonları düzelttiği belirtilmiştir. Bunların dışında oksidatif stresi azaltıp; telomeraz aktivitesi olduğundan dolayı antiaging ve ömrü uzatıcı etkileri olduğu söylenmektedir.

Özellikle kanserlerde fito-kemoterapi kombine tedavilerinde son zamanlarda sıkça adı anılmaktadır.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5850666/

https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-018-2148-2

https://www.spandidos-publications.com/mmr/17/2/2665?text=abstract

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5758356/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332217356469

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332217356469

http://eprints.skums.ac.ir/842/1/16.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21390582

https://examine.com/supplements/astragalus-membranaceus/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir