Selenyum

Selenyum organik ve inorganik formlarda bulunabilen önemli bir eser mineraldir. Primer organik formları seleno-aminoasitler, selenosistein, selenometionin formlarındadır. İnsan vücudundaki en

Devam