Su ve Kanser

Kirlenmemiş suya erişim, insan sağlığının gerekliliklerinden bir tanesidir, ancak su mükemmel bir solventtir ve potansiyel olarak insanların çok sayıda ve çeşitli kanserojenlere maruz kalması için bir araçtır.

İçme suyuyla aldığımız majör kimyasallar şunlardır; klor,nitrat,arsenik,diğer metaller,zaralı atıklar,uçucu organik maddeler,asbest,radyonüklid,flor vb. Bu kimyasalların en önemlileri özellikle içme suları ve yüzme havuzlarının dezenfeksiyonunda kullanılan klor, trihalometan, haloasetik asit gibi maddelerin genotoksik ve karsinojenik etkileri belirgindir. Bir meta-analiz çalışmasında özellikle erkeklerde uzun dönemli klorlu su tüketimi ile mesane kanseri arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Özellikle içme sularında da bulunan radona maruziyet artmış çocukluk çağı kösemileri ile ilişkilendirildi. Güney kore’de yapılan çalışmada radon maruziyeti  erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda non hodgkin lenfoma riskini artırdığı görülmüştür. Sudaki artmış nitrat seviyelerinin lenfoma ve mesane kanseri riskini arttırdığı çalışmalarca desteklenmiştir. 2018 yılında Environment İnternational dergisinde yayınlanan Kanada’da yapılan çalışma, düşük doz sürekli arsenik maruziyetinin renal kanser ve mesane kanseri insidansını arttırdığı belirtilmiştir.

Kanser önleme stratejileri kaynak-su saflığına odaklanmalıdır. Özellikle, kaynak su saflığını korumadaki zorluklar, kanser riskinde artışı beraberinde getirmektedir.

Felsefik olarak; insan faaliyetleri ve ekosistem dinamikleri arasındaki ilişki, insan hayatının devam etmesine, insanların ihtiyaçlarını karşılamasına, böylece insan faaliyetlerinden kaynaklanan ekosistem değişikliklerinin taşıma kapasitesinin sınırını aşmamasına izin vermelidir.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463916306228

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12594192

http://www.mdpi.com/1660-4601/14/4/344/htm

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa5fc7/meta

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8862975

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12606884

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412017313855

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir