Şu Naylondan Dünyamızı Kurtarmak Hala Mümkün

Biliyorsunuz ki sanayileşme ve arzdaki artış beraberinde paketleme taşınma ve saklama ilgili birçok sorunu da beraberinde getirmiştir ve sorunun büyük bir kısmı sentetik plastiklerle çözülmek istenmiştir. Ancak bu da çevre ve sağlık sorunlarını beraberinde getirmiştir.(erken puberte,düşük, doğumsal anormaliler, kanser,otoimmün hastalıklar, ekolojik dengenin bzoulması ve türlerin yok olması gibi)

Peki bu sorundan kurtulmak mümkün mü ?

Gene işimiz şu minik mikroorganizmalara kaldı sanki .

Güney kore’deki kore ileri bilim ve teknoloji enstitüsü’nün (kaıst) bir araştırma grubu, bakterilerdeki plastik parçalayıcı enzimlerin mekanizmasını tanımladı. Ayrıca aktivitesini arttırmak için enzimi değiştirdiler. 2016 yılında, pet’i bir karbon kaynağı olarak kullanabilen yeni bir bakteri türü olan ıdeonella sakaiensis izole edildi. I. Sakaiensis petazı pet’i diğer pet-bozundurucu enzimlere göre daha yüksek bir başarı ile bozabileceği görüldü. Bunun dışında birçok mikroorganizmanın farklı plastik türlerine karşı etkili olduğu ile ilgili birçok çalışma var.

Pvc’ye karşı esteraz enzimi ihtiva edenler ; aspergillus niger, pseudomonas fluorescens, aerobasidus pullurans

Poliüretrana karşı lipaz enzimi ihtiva edenler; fusarium solani, pseudomonas chlororaphis, cladosporium sp

Kısacası pet şişeler dahil pvc, poliüretran, polistren, polilaktik asit ve bunun gibi bir çok plastiği kısa zamanda parçalayabilmemiz mümkün yeter ki gerekli yerlerde yeterli bilimsel ve arge çalışmaları yapılabilsin.

KAYNAKLAR

https://www.researchgate.net/publication/317102395_Microbial_Enzymatic_Degradation_of_Biodegradable_Plastics
https://www.asianscientist.com/2018/02/in-the-lab/plastic-degrading-enzyme-enhance/
https://ecologycenter.org/factsheets/adverse-health-effects-of-plastics/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir