Sağlık ,Doğa ve Evrimsel Süreç

“Sağlık” konseptinin kavramsallaştırılması, çok boyutlu ve dinamik doğası nedeniyle farklı disiplinlerde sıklıkla karmaşık tartışmalar yaratmıştır. Sağlığın tanımı gözden geçirilir ve 1948 yılında dünya sağlık örgütünün gözünden tekrar derlenir ve sağlık; sosyoekonomik ve psikolojik alanlarını kapsayacak şekilde biyomedikal unsurların ötesine genişletildiği, insanlığın fiziksel, sosyal ve zihinsel iyilik hali olarak tanımlanır. Ancak sağlığın tanımı aslında bir yandan eksik bırakılmış gibidir; bu eksik kalma durumu evrimsel olarak insanları ekolojik çemberden uzaklaştırmıştır. Ne yazık ki geç de olsa insan sağlığının çevresiyle bir bütün olduğu hipotezi tekrar hatırlanmıştır.  Çevremiz yani soluduğumuz hava, içtiğimiz su, ayağımızı bastığımız toprak, diyetimiz ve hatta mikroorganizmalarımızla (mikrobiyata) sağlık;  insanın kendisi ve çevresinin, doğanın tüm bileşenleriyle uyumu şeklinde  tanımlanabilir.

Aslında ; tüm unsurlarıyla sağlık ve doğa birlikteliği; evrimsel biyoloji, sosyal ekonomi , evrimsel psikoloji ve çevrecilik tanımlarıyla örtüşebildiği ve birbiriyle grift olduğu düşünülebilmektedir. Bilimsel olarak insan, doğa ve sağlık arasındaki bu ilişki interdisipliner olarak açıklanabilir.

Şunu şöyle de açıklayabiliriz aslında; bir arının yaşamı, konacağı çiçek ve ondan alacağı özle ilintilidir ve onu insanlığa sunuyordur. Arının yaşamı dahil tüm çiçeklerin döllenme aşaması da bu ekolojik süreçle evrimselleşmiştir. Arının bize sunduğu özütü evrimsel psikoloji içerisinde sağlıkla ilişkilendiririz.  Postmodern ve  konformist yaşamımızda bize sunulan özütü sağlığımıza, sosyal ve ekonomik varoluş kaskatında sunabiliyorsak eğer; doğa sağlık ilişkisini tamamlamış oluruz.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21791490

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5114301/#B83

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-publhealth-032013-182443

http://jech.bmj.com/content/60/7/587.short

https://www.apidologie.org/articles/apido/pdf/first/m09120.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir