Müzik

Müzik sadece notalardan ibaret değildir; aslında bir çok hormonal ve biyokimyasal mekanizmayı da tetikleyebilmektedir. Aristo ve platodan itibaren müziğin şifalı olabileceği ile ilgili yazıtlara da rastlanılmıştır. 
Ayrıca terapi olarak müzikle ilgili en erken referanslar 1700’lerin sonları ve 1800’lerin başında ortaya çıkmıştır ve 1. Dünya savaşından kurtulanlara rehabilitasyon yöntemi olarak uygulanmıştır. Özellikle beyinde ventral tegmental bölge ve nukleus akkumbens sevdiğimiz müzikle harekete geçtiği ve daha sonra dopaminerjik ve serotenerjik yolakları etkilediği belirtilmiştir. Alzheimer, kanser, anksiyete, depresyon ve otizm dahil bir çok hastalık durumunda müzikterapi kullanıldı…
Notaların genler,hastalıklar ve evrenle ilişkisi hala büyük bir soru işaretidir…
Hayat mı? Su ile başladı akmaya ve notalarla ahenk kazandı bence…

KAYNAKLAR

V.N. Salimpoor et al., “Interactions between the nucleus accumbens and auditory cortices predict music reward value,” Science, 340:216-19, 2013.
E.L. Stegemöller, “Exploring a neuroplasticity model of music therapy,” J Music Ther, 51:211-27, 2014.
N. Kraus et al., “Music enrichment programs improve the neural encoding of speech in at-risk children,” J Neurosci, 34:11913-18, 2014.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir