Kandida ve Sistemik Hastalıklar

Kandida cinsi mantarlar Cryptococcaceae familyasından olup bir çok türevi vardır. Normal sağlıklı insanların florasanın %70’inde bulunur ve duruma göre fırsatçı enfeksiyonlara yol açabilirler. Özellikle kurşun gibi ağır metalleri bünyesinde barındırabilirler. İmmün direncin azaldığı durumlarda kalp ve beyin dahil bir çok organa membranları geçip; invaze olabilme yeteniğine sahiptir.

Kandida toksinleri vucüda zaralı olup 2 önemli toksin içerir biri metabolik yan ürünü asetaldehit diğeri de gliotoksin. Çok fazla asetaldehit üretimi alkol toksikasyonuna benzer hatta Alzheimer hastalığı ile ilişkilidir. Gliotoksin ise hücre ölümünü tetikler ve doku harabiyetine neden olur.
Bu toksinlerin yanısıra candida türevlerinin invaziv karakteri özellikle bağırsak disbiyozisi, irritabl kolon sendromu, chron hastalığı gibi bir çok duruma zemin hazırlamaktadır. Chron hastalığında gaytada candida albicans, criptococcus neoformans ve aspergillus clavatus gibi fırsatçı mantarlar görülmüş olup; bu da enflamasyon parametrelerinden TNF-α, IFN-γ, veya IL-10 ile ilişkili görülmüştür. T hücre fonksiyonlarını ve Doğal öldürücü hücre popülasyonunu baskılayıp kronik yorgunluk sendromuna yol açabileceği yayınlarda belirtilmiştir.

Kandidanın fırsatçı yani hastalık yapan bir pozisyon almasından ençok geniş spektrum antibiyotik kullanımı, doğum kontrol hapları, kortikosteroid ve kanser tedavisi, diabet, zayıf immün sistem sorumlu tutulur.

Kandida enfeksiyonlarından kurtulmanın diyet dahil size bahsedeceğim birçok doğal yolu bulunmaktadır.

http://gut.bmj.com/content/early/2016/02/03/gutjnl-2015-310746?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=GUT_TrendMD-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4059552/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7476598 chronic fatigue
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389408004342
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/candidiasis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10470985

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir