Kandida ve Fermente Gıdalar

Teknolojik gelişme pazardaki artış ve talep ihtiyaçlarının hızlanması sonucu toplumsal olarak hazır koruyucu gıdalara maruziyet kaçınılmazdır ve bu maruziyet mutualist yaşadığımız mikrobiyatamızı olumsuz etkilemektedir. Bundan yüz yıl önce gıdalarımızı korurken fermentasyon gibi doğal yöntemler kullanmaktaydık. Ancak bu yöntemlerin giderek yitirilmesi sonucu son 25 yılda özellikle kandida, malassezia ve kriptokok enfeksiyonları hızla artmaktadır. Bundan dolayı fermente gıdaların tüketilmesi giderek önem kazanmaktadır.
Kandidanın birçok hastalıkla ilişkili olduğu son zamanlarda bir çok bilimsel makaleye konu olmuştur. Kandidadan korunmada diyetin önemi ve özellikle fermente gıdaların tüketilmesi yadsınamaz bir gerçektir. 46 rekürent vajina enfeksiyonlu kadınla yapılan çalışmada; iki farklı yoğurt lactobasillus asidofilikusun >108 cfu/mL olduğu ve pastörize yoğurt karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmada ilk grupta vajinal L.asidofilikus kolonizasyonun arttığı ve vajinal kandida kolonizasyonun azaldığı saptanmıştır. Natto denilen Japonların fermente soya fasülyesi; içerdiği basillus subtilis adlı bakterinin ince bağırsaklarda kandida üremesini inhibe ettiği gösterilmiştir. 2015 yılındaki yayında elma sirkesinin fungisidal etkisi nistatinle karşılaştırılmış olup nistatinden daha etkili bulunmuştur. Alman lahana turşusu olarak da bilinen sauerkrautın içerdiği laktobasillerin özellikle candidanın üremesini baskıladığı bilinmektedir. Kombucha çayının candida krusei dışındaki kanadida türevlerine güçlü bir şekilde etki ettiği bilimsel yayınlarda açıklanmıştır.
Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman sağlık açısından fermentasyon gibi eski yöntemlere dönmenin kandida gibi fırsatçıların üremesini ve çoğalmasını durdurabileceğini varsayabiliriz.

https://academic.oup.com/jac/article/58/2/266/721575
https://www.intechopen.com/books/probiotics-and-prebiotics-in-human-nutrition-and-health/probiotics-for-prevention-and-treatment-of-candidiasis-and-other-infectious-diseases-lactobacillus-s
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25219289
https://ffhdj.com/index.php/ffhd/article/view/262
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-4514.2011.00629.x/full
https://www.researchgate.net/publication/264467504_Antibacterial_and_antifungal_activities_of_black_and_green_kombucha_teas
https://www.researchgate.net/publication/281596139_Antifungal_lactic_acid_bacteria_and_propionibacteria_for_food_biopreservation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir