Fibromiyalji,Mikrobiyom ve Bağırsaklar

Fibromyalji kronik romatolojik bir hastalık olup; yaygın myofasyal ağrı, uyku bozuklukları, baş ağrısı, kognitif bozukluklar ve birçok  nonspesifik bulgu ile giden sistemik bir durumdur. Etyoloji halen tam olarak bilinmemesine rağmen üzerinde en çok durulan sistemlerin başında gastrointestinal sistem, mikrobiyata tabiki de buna bağlı olarak; beslenme gelir.

Fibromyalji ile ilgili birçok klinik araştırma bu durum üzerine eğilmiştir. 2016 yılında nature romatoloji’nin derlemesinde özellikle SİBO ile ilişkili olabileceği ve bağırsaklardaki lipopolisakkaritlerin proinflamatuvar mediatörleri arttırabileceği ve bunun da artmış bağırsak permeabilitesi ile ilişkili olduğu vurgulanmıştır. 2004 yılındaki çalışmada pimental ve arkadaşları 42 fibromyalji hastasının hepsinin IBS ve SIBO’nun şiddetine bağlı olarak fibromyalji semptomlarının da arttığını söylemiştir. Başka bir çift kör randomize bir çalışmada probiyotiklerin intestinal bariyer fonksiyonlarını düzeltebileceği, sekretuvar Ig A seviyelerini arttıracağı ve bağırsak beyin aksı üzerinden GABA,serotonin,asetilkolin ve dopamin gibi nöroaktif bileşenleri arttırıp fibromyaljide pozitif etki yapabileceği belirtilmiştir. 2017 yılındaki bir makalede Düşük fermente edilebilir oligo-di-mono sakaritler ve polioller (FODMAP) diyeti fibromyalji hastalarında ağrıyı azalttığı ve gülük yaşam kalitesini arttırdığı konu edilmiştir. Bağırsaklardaki bakterilerimizin değişmesi fibromyalji ile doğrudan ilişkilidir hakim olan kolonimiz %70-90 Bacteroidetes ve Firmicutes ailesidir hatta bacteroides fragilis polisakkarit A isimli antijenle inflamasyonu azaltıp immüniteyi sağlar bu bağlamda fibromyalji hastalarına son zamanlarda fekal mikrobiyata transferide yapılmaktadır.

http://file.scirp.org/pdf/OJGas_2017042816271613.pdf

https://www.nature.com/articles/nrrheum.2016.25

https://gutpathogens.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13099-017-0163-3

https://link.springer.com/article/10.1007/s00296-014-3109-9

https://www.degruyter.com/view/j/sjpain.2016.13.issue-1/j.sjpain.2016.06.001/j.sjpain.2016.06.001.xml

http://www.redalyc.org/html/3092/309253341029/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15020342

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir