Çocuklarda Nigella Sativa (Çörek Otu)

Şimdiye kadar çörek otunun faydaları ile ilgili birçok klinik çalışma yapılmıştır. Bunların çoğu erişkinlerdeki kullanımı ile ilgilidir. Size ölümden başka her derde deva çörek otunun çocuklarda kullanımı ile ilgili bilimsel kanıtlara dayalı aktarımlar yapacağım.
Epileptik çocuklarda epilepsi ile ilgili bir klinik pilot çalışma ve çift körlü randomize (çalışmamın değerini gösterir) bir çalışmada epilepsi sıklığını azalttığı belirtilmiştir.
Akut tonsillofarenjitli hastalarda 1080 mg/gün çörek otu extraktının faydalı olduğu belirtilmiştir. Çocuklarda 40 mg/kg çörek otu tozunun antisestodal yani antiparaziter etki göstermiştir ve hiçbir yan etki bildirilmemiştir.
Çocuklarda akut lenfoblastik lösemide çörek otu yağının oral uygulaması, ALL hastalarında MTX hepatotoksisitesini önlediği ve sağ kalımı iyileştirdiği belirtilmiştir.
Bunun dışında randomize klinik bir çalışmada antioksidan statüsünden dolayı çörek otu yağının beta talasemi majör de serum demir, ferritindeki azalma ve antioksidan durum ile ilgili çalışma devam etmektedir. Astım ve alerjik rinitte kulllanımı ile ilgili klinik çalışmalar mevcuttru.
Alerjik rinitte topikal kullanımı yan etki olmadan klinik iyileşme sağlamıştır.
Allerjik astımlı hastalarda immunoterapinin başarısını probiyotik ve çörek otu ile birlikte kullanıldığında arttırmıştır.

KAYNAKLAR

http://www.journal.ac/scholar/v20n3/pdf/DHOCBS_2017_v20n3_179.pdf
http://www.iosrjournals.org/iosr-jdms/papers/Vol7-issue3/G0733239.pdf 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02816957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23855426
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18049435

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir