İnfantil kolikte doğal ve farmakolojik yöntemlerin karşılaştırılması

İnfantil kolik 3 aydan küçük bebeklerin yaklaşık  yüzde yirmisini etkileyen dünya genelinde yaygın ve özellikle ebeveynler için stressli bir durumdur.

Devam